Farní sbor ČCE Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

farář: Jan Kašper 

kurátor: Zdeněk Tuček

Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od 9:30 hodin. 

Děti jsou srdečně zvány k účasti na nedělní škole.

Konfirmační cvičení - více informací u bratra faráře.

Úřední hodiny: středa 14.00-18.00

HESLO JEDNOTY BRATRSKÉ NA ROK 2016:

Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu.

Izaiáš 66,13

AKTUÁLNĚ:

Angličtina opět na faře:

Nedělní škola:

 

Zpravodaj letní:

LETNÍ ZPRAVODAJ 2016.pdf