Farní sbor ČCE Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

farář: Jiří Kvapil 

kurátor: Zdeněk Tuček

Bohoslužby v neděli od 9:30 hodin (děti jsou srdečně zvány k účasti na nedělní škole). Po bohoslužbě pokračuje společenství u čaje a kávy.

Biblická hodina ve čtvrtek od 17:00 hodin

Čaj o šesté zpravidla 1. neděli v měsíci od 18:00 hodin 

Úřední hodiny ve čtvrtek 9:00 - 11:00 (rozhovor s farářem je možné domluvit osobně i telefonem) 

HESLO JEDNOTY BRATRSKÉ NA ROK 2016:

Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu.

Izaiáš 66,13

AKTUÁLNĚ:

 

 

Nedělní škola: