Evangelický sbor v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

farář: Jiří Kvapil 

kurátor: Zdeněk Tuček

Bohoslužby v neděli od 9:30 (děti mají souběžně nedělní školu). Po bohoslužbě pokračuje společenství u čaje a kávy.

Čaj o šesté zpravidla 1. neděli v měsíci od 18:00 na faře (od 14:00 - když jsou dětské bohoslužby).

Setkání seniorů  ve středu sudého týdne od 10.15 v DD Dřevčice (mimo svátky).

Křesťanská výchova  ve čtvrtek od 13.30 (mladší děti), od 14.30 (starší děti) v ZŠ Na Výsluní (mimo svátky a prázdniny).

Setkání nad biblí  ve čtvrtek lichého týdne od 18:00 na faře (mimo svátky a prázdniny).

Setkání mládeže v pátek sudého týdne 7:00 na faře (mimo svátky a prázdniny).

Úřední hodiny ve čtvrtek 9:00 - 11:00 (rozhovor s farářem je možné domluvit osobně i telefonem). 

 

CITÁT PRO ROK 2017:

Smyslem života není nic jiného, než život sám, život věčný. Bůh po nás nic nežádá. Očekává od nás, že přijmeme, co nám dává, a že necháme v sobě tento dar věčného života působit.                                               (Rémi Brague, O Bohu u křesťanů, CDK 2011)

 

   AKTUÁLNĚ: 

  •  středa 28.června od 17 h. - sborový piknik na farní zahradě
  •  17.7.-19.7. angličtina na faře v létě s manželským párem z USA 
  • Více na 602 625 812, anglictinanafare@gmail.com
  • 24.7.-28.7. příměstský tábor s výtvarným zaměřením                    Více na 605 971 849 (magda.sustkova@volny.cz)   

Sborový program: