Farní sbor ČCE Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

farář: Jiří Kvapil 

kurátor: Zdeněk Tuček

Bohoslužby v neděli od 9:30 (děti mají souběžně nedělní školu). Po bohoslužbě pokračuje společenství u čaje a kávy.

Čaj o šesté zpravidla 1. neděli v měsíci od 18:00 na faře (od 14:00 - pokud jsou dětské bohoslužby).

Setkání seniorů 2. a 4. středu v měsíci od 10.15 v DD Dřevčice.

Křesťanská výchova  ve čtvrtek od 13.30 (mladší děti), od 14.30 (starší děti) v ZŠ Na Výsluní.

Setkání nad biblí ve čtvrtek od 18:00 na faře.

Úřední hodiny ve čtvrtek 9:00 - 11:00 (rozhovor s farářem je možné domluvit osobně i telefonem). 

CITÁT PRO ROK 2017:

Smyslem života není nic jiného, než život sám, život věčný. Bůh po nás nic nežádá. Očekává od nás, že přijmeme, co nám dává, a že necháme v sobě tento dar věčného života působit.                                               (Rémi Brague, O Bohu u křesťanů, CDK 2011)

 

AKTUÁLNĚ: 

  • V pátek 17. února od 18 h. vás zveme na předposlední besedu s promítáním z cyklu "Cestopisy biblickou historií" (více na.pdf) 
  • V neděli 26. února od 14 h. vás zveme na masopustní průvod s veselicí na farní zahradě

Více na .jpg 

Sborový program: