Farní sbor ČCE Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

farář: Jiří Kvapil 

kurátor: Zdeněk Tuček

Bohoslužby v neděli od 9:30 hodin (děti mají souběžně nedělní školu). Po bohoslužbě pokračuje společenství u čaje a kávy.

Biblická hodina ve čtvrtek od 18:00 hodin

Čaj o šesté zpravidla 1. neděli v měsíci od 18:00 hodin (od 14:00 - pokud jsou dětské bohoslužby)

Úřední hodiny ve čtvrtek 9:00 - 11:00 (rozhovor s farářem je možné domluvit osobně i telefonem) 

CITÁT PRO ROK 2017:

Smyslem života není nic jiného, než život sám, život věčný. Bůh po nás nic nežádá. Očekává od nás, že přijmeme, co nám dává, a že necháme v sobě tento dar věčného života působit.                                               (Rémi Brague, O Bohu u křesťanů, CDK 2011)

 

AKTUÁLNĚ:

  • V pátek 20. ledna vás zveme na první besedu s promítáním "Cestopisy biblickou historií" (více na.pdf)
  • V neděli 22. ledna u nás bude kázat synodní senior Daniel Ženatý. 
  • V neděli 29. ledna od 18 h. vás zveme na ekumenickou bohoslužbu u nás na faře.
  • V neděli 26. února vás zveme na masopustní průvod s veselicí na farní zahradě 
  • (více na.jpg)