Setkáváme se u čaje, kávy, vína nad společně vybranými tématy, které si připraví buď někdo z nás nebo pozvaný host. Setkání je otevřené mladým i starým a trvá zpravidla do 20:00. 

Nejbližší setkání:

5. listopadu - "Čtení z Luthera 2" (Jiří Kvapil)

3. prosince - adventní pečení vánoček po společném obědě

Změna programu vyhrazena!