Kontakt

Farní sbor ČCE

Horova 1885
250 01 Brandýs nad Labem

IČO: 437 512 37
Číslo účtu: 0423316349/0800

 

telefon: 326 907 019

e-mail: brandys-nad-labem@evangnet.cz

úřední hodiny: čtvrtek 9.00 - 11.00  

farář: Jiří Kvapil

kurátor: Zdeněk Tuček

 

presbyteři:

Ivan Helfert (pokladní)

Marcela Horáková

Karel Rokyta

Josef Rysl

Dagmar Zalabáková