Momentálně se u čaje scházíme nad tématem "svoboda v Novém zákoně"  a pokoušíme se diskutovat nad biblickými texty, které se svobodou souvisejí. Trvá to zpravidla hodinu až hodinu a půl.