Evangelický sbor v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

 

farář: Petr Pivoňka 

kurátor: Zdeněk Tuček

Bohoslužby v neděli od 9:30 (děti mají souběžně nedělní školu, 1x za dva měsíce dětské bohoslužby). Po bohoslužbě pokračuje společenství u čaje a kávy.

Potřebujete-li se s nějakými osobními či úředními záležitostmi setkat s farářem sboru Petrem Pivoňkou, domluvte se s ním osobně nebo pomocí kontaktů (viz. Kontakty).

______________________________________________________________________________________________________________

 ONLINE BOHOSLUŽBY ZDE

                V červenci a srpnu je omezený počet online přenosů bohoslužeb z důvodu dovolených.
____________________________________________________________________________________________________________

AKTUÁLNĚ:

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - LÉTO 2022

Pořádáme příměstské tábory "Léto na Vyšším Hrádku" - Time travel camp (english and creative camp)

Termíny: 8.8. - 12.8. a 5.8. - 19.8. 2022

Více informací naleznete zde

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEDITACE V TICHU

Meditace v tichu jsou online vždy v pondělí ve 20.30 a v pátek v 8.00. Zájemci o link k připojení pište na ivana.boleslav@gmail.com.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Pastýřský list k válce na Ukrajině (Synodní rada): Pastyrsky-list.pdf (147201)

 

…Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní… Mt 18,19

 

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu,

znepokojeně sledujeme vývoj na Ukrajině a ptáme se, co my můžeme dělat, abychom aspoň trochu pomohli lidem, kteří tam trpí.

Naše církev zvažuje a organizuje mezi námi pomoc v podobě případného ubytování uprchlíků. To je dobré a potřebné.

Jako křesťané víme taky o síle společných modliteb. Vyzývá nás k nim náš Pán a dává jim své zaslíbení 

(Mt 7,7n; J 14,13-14).

Proto zvedám podnět, který se v tomto směru ke mně dostal.

A zvu Vás k tomu, abychom se spojili v modlitbách za naše bližní, kteří teď na Ukrajině a okolí strádají válkou, ale i za ty, kteří ji s barbarskou pýchou a agresí rozpoutali a vedou.

Zkusme k posile našich strádajících bližních a proti hrozivé agresi společně zvednout tuhle „vlídnou zbraň“.

Kristův duch kéž nás v tom vede, spojuje a posiluje

 

Petr Pivoňka

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Sborový program:

________________________________________________________________________________________________________________

CITÁT PRO ROK 2022:

Kristův kříž nám připomíná, že štěstí nedojdeme nikdy. Ale zároveň nám ukazuje, že máme na víc než na štěstí, že nejsme stvořeni k tomu, abychom se dobře měli, ale abychom dobří byli, že tu nejsme pro dobrý pocit z uspokojení, ale pro srdcervoucí radost z toho, co jsme dali jako oběť a dar z lásky.

(F. Hadjadj, Když je všechno na cestě ke zkáze, CDK 2019)