Ateliér pod širým nebem

download.php (720×960)
 
Zahájen  nábor  do  zimního semestru / projektu Na cestě 
Projekt je součastí Ateliéru  " Pod širým nebem"

Na cestě   je vzdělávacím projektem a ateliérem  volné tvorby 

svobodného umělce / pro domoškoláky 

-----------------------------------------------------------------------------------------

zastřešuje

spolek jsme Kreativní ičo: 02487110

------------------------------------------

Školní  rok je  rozdělen do  2 nezávislých semestrů.

Semestr obsahuje 12 setkání  a jednu veřejnou prezentaci, která je samostatným projektem dětí

-----------------------------------------

Zimní semestr řijen - leden   /  letní  březen- červen

-----------------------------------------

Počet dětí ve skupině -maximálně  12 ve věku 6-14 let

 

Způsob zařazení :  mezipředmětové vzdělávání  

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

Charakteristika projektu:

Nejedná  se o klasickou formu výuky, kde  je  téma předem dáno, téma se zpracovává na cestě a konečné slovo ma na konci dne. 

Při závěrečném kolečku jednotlivé situace a časti dne děti analyzují

 a zaznamenávají do myšlenkových map.

Cílem tedy není téma samotné, ale celý proces, který přináší prožitky, tvorbu a nové informace.

Jistotou jsou pro děti rituály, které jsou dané:

1)Uvítací  a závěrečné kolečko, umožňují dětem prostor k sebevyjádření

a lepe se poznat, trénují se dovednost naslouchat a přijímat pohledy druhých. Ideálním cílem je Zdravá sebereflexe.

2) Pravidla - na jejich vytváření se dětí podílejí  

3) Čas - úseky na odpočinek, občerstvení, cestu s tvorbou, reflexe a odjezd 

4) Zhodnocení a uzavření dne, myšlenková mapa, deníček, portfolio 

Obsah: 

Aktuality a ranní  téma často přináší děti nebo zapadá do blížící se  tradice, roční doby, počasí.

Cesta na kterou se vydáváme je nám učebnicí i čítankou.

 

V ateliéru není  učitel, ale průvodce, který doprovází, doplňuje, podporuje,sleduje bezpečné hranice, propojuje a přináší svou zkušenost.

 

Pruvodce je tím kdo vědomě pomocí nástrojů ( rituálů, pravidel, časových úseků) a svým příkladem vytváří bezpečný prostor pro svobodné vzdělavaní

a radostně strávený den.

 

Filozofie:

Vycházím z toho, že dítě je samo sobě nejlepším učitelem a je přirozeně zvídavé.

Každé  setkání  je dobrodružstvím za poznáním, údivem, komunikací, inspirací.

Vzděláváni probíhá ve svobodě bez stresu.

Vše  se odehrává  venku a v pohybu. (Pouze ve  velké  nepřízni počasí, máme určené prostory kde můžeme spočinout a tvořit).

 

Proces působí na každé dítě individuálně, každé dítě je originálním umělcem zároveň součástí  společného díla, což je zakladem filozofie svobodného  dyzajnu tohoto vzdělávacího programu.

Vše se odehrává venku a v pohybu, pouze ve velké nepřízni, máme domluvené prostory kde mužeme spočinout a tvořit.

 

 

Výhody: 

Cesta  je zároveň cestou za dobrodružstvím a  nalézání pokladů

je to vzrušující  a radostné  bytí, a přirozený vzdělávací proces.

Nové informace mají  trvalejší charakter s přidanou hodnotou.

Chůze a pohyb na vzduchu nejen že propojuje hemisféry, ale zároveň blahodarně působí na motoriku, psychiku a celkový zdravotní stav ditěte. Jedná se o celostní propojení organismu a přispívá k rozvoji potenciálu a kreativitě.

Smysly, intuice  přirozeně spolupracují s kognitivními funkcemi.

Způsob vzdělávání tvorbou a poznáváním, baví většinu lidí, bez rozdílu věku 

a hendikepu.

Ekologie a udržitelný rozvoj je přirozenou součastí procesu - lze vyučovat všude ,využíváme to co je kolem nás.

Sebepoznání zvyšuje se citlivost a empatie.

V dlouhodobějším horizontu  se  jedná  i  o  léčebný charakter při rozvoji osobnosti, zvyšuje se vnitřní motivace, odolnost,motorická zdatnost,soustředenost.

Jak to děláme? 

Budeme putovat, bádat, dívat se, naslouchat, objevovat, tvořit,diskutovat 

a hledat  krásno i zkoumat reálný svět kolem nás.

Výsledkem bude na konci semestru  prezentace vlastní tvorby v kontextu tématu skupiny /výstava pro veřejnost 

 

 Vzdělávací  proces obsahuje  užitečné nástroje :

 

1.   Vzájemná inspirace a respektování

2.   Spoluúčast na tvorbě 

3.   Spolupráce- vztahy a přátelství 

4.   Pravidla a rituály

5.   Cesta, pohyb, proměny, nálezy, inspirace

6.   Land Art a tvorba 

7.   Bádání, zaznamenávání  

8.   Zpětné vazby, nejsou kritikou  

9.   Shrnutí - deník, myšlenkové mapy 

10. Plánování, hospodaření 

11. Exkurze, lidé, portfolio

12. Důležité Časy na odpočinek a posílení 

13. Smišený a různorodý kolektiv, sociální aspekty 

14. Dary země, recyklace a udržitelnost

15. Uplatňování získaných zkušeností, sebereflexe

16. Spolupráce s rodiči a místními spolky 

17. Humor,poezie, umění, kreativita 

18. Cestování hromadnými prostředky do nedalekého okolí  

19. Výstava a prezentace, planování a propojování, organizace,role

20. Nadstavbové programy 1x za měsíc výjezd přes noc /Necesta 

21.Svobodné a bezpečné  prostředí 

22.Kontemplativni techniky 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Průvodce 1)Soňa Mužíková

30 let  se pohybuji ve vzdělávání,zejména  dětí,poslední zkusenost je z lesní školy a školky.

Byla jsem u zrodu 2 neziskovek,vedla dobrovolnické centrum a komunitní programy, živila se lektorováním,výukou a vedením dětských i dospěláckých  skupin i výtvarnou činností.

Jsem matkou 2 dcer 33 a 11 let.  

Vystudovala jsem hotelovku, pedagogiku na UK pro odborné školy,absolvovala jsem 

5 letý sebezkušenostní výcvik SUR, intenzivní kurz Respektovat a být Respektován u manželů Kprivových, arteterapeutický kurz u Kamily Ženaté, a řadu seminářů a kurzů v oblasti osobnostniho rozvoje,pedagogiky a udržitelného rozvoje.

Nyní  studuji  3.rokem sociálně-pedagogicko-teologockou školu Jabok..

 

Průvodce 2) Markéta Korečková,  vystudovala  AVU v ateliéru inter médií Milana Knižáka, v ateliéru sochařství K.Nepraše a J. Zelhammla, má za sebou provokativní a aktuální tvorbu, vystavy a workshopy. Vzdělávání v přírodě a ve svobodě s tvorbou je ji velice blízké. Je maminkou 7,5 leté Juliány na domácím vzdělávání.

 

Doprovázíme   v souladu  s  principy  Svobodného umění 

 

Jedná se o syntézu  zážitkové - intuitivní - výtvarné -respektující - narativní - lesní  a  sociální pedagogiky.

S důrazem na ekologii, udržitelnost, etiku, demokratické principy  a  jedinečnost dítěte.

S ohledem na kořeny žido-křesťanských tradic, roční období  a  aktuální  inspirace ze Světa.

----------------

Místo přebírání dětí  :  

Praha Černý Most  a  Stará Boleslav - Brandýs n/L (15 min.od metra Černý most bez přestupu autobuse  nebo vlakem z Mělnické a Poděbradské strany)

Sraz: v rozmezí 8.30-9.00-vlakové nadraží ve Staré Boleslavi, kde po předchozí dohodě, budu na děti čekat. 

Z Prahy a zpět  na za kládě dohody, převezme a doprovodí děti Markéta.

---------

Semestr děti ukončí veřejnou prezentaci v rámci svých možností a dobrovolnosti.

---------

 Těším se na společně strávený čas 

-----------

Cena za  den 500 Kč, v ceně není  započtena strava. 

----------

Zimní semestr  2019-2020 začíná  ve čtvrtek 3.10.2019.

Děti lze přijmout do skupiny po dohodě i v pruběhu semestru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášku s motivačním dopisem, zašlete na email jsmekreativni*seznam.cz, na dotazy  odpovím  na tel.775588259

Následně proběhne osobní schůzka s rodiči a dítětem.

 

Těšime se ! 

 

Soňa a spol 

-- 
Soňa Mužíková

tel: 775588259
sonamuzikova.blogspot.cz
www.fb.com/jsmekreativni
www.doprovazenepoute.cz