Setkáváme se u čaje, kávy, vína nad společně vybranými tématy, které si připraví buď někdo z nás nebo pozvaný host. Setkání je otevřené mladým i starým a trvá zpravidla do 20:00. 

Nejbližší setkání:

3. února - promítání filmu Dekalog III

3. března - promítání filmu Dekalog IV

14. dubna -promítání filmu Dekalog V

Změna programu vyhrazena!