Ekumenická setkání - Taizé

Inspirovaní komunitou ve francouzském Taizé pořádáme spolu s brandýskou římskokatolickou farností (ŘKF Br.n.L.) a jinými křesťanskými sbory z Brandýsa a okolí jednou měsíčně ekumenická setkávání s modlitbami a zpěvy z Taizé.

 

Komunita Taizé (Communauté de Taizé) je křesťanské ekumenické společenství klášterního typu nacházející se v burgundské vesnici Taizé ve Francii. Byla založena v roce 1940 bratrem Rogerem. Dnes komunita čítá kolem 100 bratrů, katolíků i různých protestantských vyznání, kteří pocházejí z více než 25 různých národů.

 

Modlitební setkání v duchu Taizé spočívá v kombinaci meditativních zpěvů a krátkých rozjímání Písma. Konají se střídavě v kostele či modlitebně naší, nebo některém z kostelů římskokatolické farnosti a v modlitebnách jiných církví. Zváni jsou všichni lidé dobré vůle, ať již věřící či hledající, bez ohledu na vyznání.