Farní zahrada - revitalizace

 

Náš sbor se rozhodl revitalizovat areál CČE s novodobou farou a historickým kostelíkem Sv.Petra v historické lokalitě našeho města.

Genius loci tohoto místa s prvními sakrálními stavbami možná již v 9. století chceme využít pro revitalizaci okolí obou staveb. Dojde tak k rehabilitaci tohoto místa, které za minulého režimu sloužilo nedůstojně jako sklady a tvořilo zázemí pro techniku městského podniku služeb. Na naše současné město a jeho občany myslíme také, chceme totiž areál otevřít veřejnosti.  Vytvoření biblické zahrady v okolí kostela chápeme také jako náš příspěvek pro vzdělání a osvětu nejen pro školáky.

Projekt byl zpracován od renomované projekční kanceláře pana arch. F.Lefflera.

 

Fotogalerie: Farní zahrada

Zahrada okolo fary dostane nové opěrné zídky tvořící 3 terasy s pergolou, vyvýšenými záhony, ohništěm. Okolo kostela potom vznikne již zmiňovaná biblická zahrada s edukativními cedulkami pro jednotlivé rostliny.

 

Nové stromy, keře a květiny  budou zavlažovány dešťovou vodou sbíranou ze střechy fary do podzemní nádrže. Vodu z ní budou přivádět podzemní rozvody umělé závlahy, vše řízené  elektronicky a automaticky s ohledem na co nejvyšší efektivitu využití srážkové vody. Pro nářadí a stroje k odpovídající péči o rostliny bude postaven zahradní domek, jehož střecha bude také osázena zelení. Bude dostatečně velký i pro uskladnění zahradních stolů a lavic, které budou upotřebeny pro vytvoření posezení na ploše parkoviště při plánovaném pořádaných akcích, jako například jarmarky, masopusty apod.

 

Pro pohyb návštěvníků po areálu budou vybudovány nové chodníčky z kamenné dlažby v kombinaci s maltovým povrchem. Do areálu se dostanou i imobilní občané, budou vytvořena 4 parkovací místa na malém parkovišti  hned při vjezdu do areálu. Také cyklisté budou moci využít stojanů pro kola zde instalovaných.

 

Pro posezení ve stínu v centru zahrady bude vybudována dřevěná pergola s podlahou z velkoformátové kamenné dlažby. Bude částečně zastřešena a tím bude poskytovat příležitost pro pořádání  hudebních či divadelních  produkcí a představení. Bude spojena schodištěm s dřevěnou terasou za farou, na kterou bude také přístup přímo z fary přes balkonové dveře. Tím dojde k propojení zahrady s vnitřním prostorem fary, což bude využíváno v letním období při posezení po bohoslužbách a při dalších plánovaný akcích, jako jsou vernisáže, jazykové kurzy, svatby.