DOČASNĚ ZRUŠENO!

Umění pro děti“ na faře je ideální příležitostí k setkání se nad díly známých i méně známých malířů, v bezpečném a přátelském kruhu rodičů a jejich dětí. Vítáni jsou všichni, kteří rádi vezmou do ruky pastel(ku), voskovku, křídu či štětec. Každou hodinu nás bude provázet jeden z umělců. Vyzkoušíme si různé techniky a média. Díky známým informacím z umělcova života se pokusíme vcítit do jeho tvorby, díla a rozpoložení  v němž  tvořil. Vyzkoušíme si tvorbu při poslechu hudby, v tichosti (pokud nejmenší  dovolí), s šálkem čaje či kávy,  u oblíbených  pochutin, s kloboukem na hlavě, uvnitř či venku.  Cílem je odnést si radost z příjemně prožitého setkání při tvorbě a povídání. Díky prožitku si o daném umělci odneseme (mimochodem) spoustu znalostí .  Pro zopakování jsou připravené pracovní listy s různou obtížností, které si můžete na faře nebo doma vypracovat a vracet se k nim.

Na dopolední hodinu není třeba se hlásit, ale pokud mi dáte vědět, že přijdete, budu ráda. Možnost platby na hodině (100Kč/lekce) nebo formou předplacení si deseti hodin (900KĆ/10hodin).    

Na odpolední hodinu pro děti školního věku se prosím přihlaste.  Platbu prosím zaplaťte předem za celý kurz, který probíhá do konce prosince (přihlášení prosím na email: umeniprodeti@gmail.com).

V lednu budou k dispozici navíc dvě hodiny možné k  využití jako náhrada za hodiny předem omluvené. Včas budu o lednových termínech informovat.

Jsem maminka tří děti a tak prosím počítejte s tím, že se může stát, že z důvodu nemoci budou hodiny někdy zrušeny. Budu se samozřejmě snažit si zajistit hlídání nemocných děti a rušit naše tvoření co nejméně, případně si za sebe zajistit náhradu.

Pomůcky budou zajištěny.

Jak už jsem se zmínila, jsem maminka tří děti, což mě v tuto chvíli nejvíce charakterizuje. S nimi trávím mnoho času. Povoláním jsem učitelka a lektorka. Vystudovala jsem sociální pedagogiku, psychosociální studia a husitskou teologii na Karlově Univerzitě v Praze. Mám mnohaleté zkušenosti v práci s dětmi. Přes čtyři roky jsem byla zaměstnaná v neziskové organizaci Úspěšné dítě, o.p.s., kde jsem měla možnost asistovat a posléze vést specializační cvičení (celostní program Mudr. Kleplové). V přímé interakci s dětmi jsem  pracovala více jak 400hodin. Celostní program byl i tématem mé magisterské práce. Díky této neziskové organizaci jsem byla součásti týmu pracujícím na projektu EEA grants – spolupráce Norsko, Island, ČR a v rámci tohoto projektu jsem se zúčastnila stáže v islandské školce „Mulaborg“, kde jsem načerpala mnoho praktických zkušeností v práci s dětmi.

S dětmi jsme se vzájemně provázely i na základní škole speciální v Praze, kde jsem rok pracovala jako vychovatelka a dva jako učitelka. Mám zkušenosti z vedení výtvarného i keramického kroužku a též praxi z letních táborů.

Mým největším učitelem v oblasti umění byl americký umělec Dougles Kornfeld na dvousemetrálním kurzu kresby figury v americkém Bostonu.  Absolvovala jsem i další vzdělávání v oblasti tvoření (několikaměsíční kurz v keramickém ateliéru u Martina Skoblíka na Praze 6, den se sítotiskem u Dany Lindenthalové) a samozřejmostí je absolvování dalšího vzdělávání , jmenuji například dvoudenní seminář u Jiřiny Prekopové – „Obnova lásky v rodině“. Týdenní kurz „Výchova a vzdělávání dětí s autismem (APLA) a mnoho dalších seminářů u paní doktorky Věry Kleplové.

S vámi a vašimi dětmi budu tvořit s láskou a respektem a pokusím se vám předat co nejvíce znalostí a přenést na vás umění, které se mě samotné dotklo.       

                                                                                                Hana Matušincová