Evangelický sbor v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

farář: Jiří Kvapil 

kurátor: Zdeněk Tuček

Bohoslužby v neděli od 9:30 (děti mají souběžně nedělní školu, 1x za dva měsíce dětské bohoslužby). Po bohoslužbě pokračuje společenství u čaje a kávy.

Čaj o šesté zpravidla 1. neděli v měsíci od 18:00 na faře.

Setkání seniorů  ve středu sudého kalendářního týdne od 10.15 v DD Dřevčice (mimo svátky).

Setkání nad biblí  ve čtvrtek lichého kalendářního týdne od 18:00 na faře (mimo svátky a prázdniny).

Setkání mládeže podle domluvy.

Úřední hodiny ve čtvrtek 9:00 - 11:00 (rozhovor s farářem je možné domluvit osobně i telefonem). 

 

CITÁT PRO ROK 2019:

Evangelizace má ohlašovat spásu ne nějakého ideálního ctnostného člověka, ale se vším všudy průměrného, který vypadá všelijak, je však vykoupen i se svými opakovanými, ale odprošovanými pády....

(F. Hadjadj, Jak dnes mluvit o Bohu?, CDK 2016)

 

    AKTUÁLNĚ:

neděle 1. září - rodinná neděle se společným obědem 

                      - Čaj o šesté od 18 h. (promítání filmu Dekalog VIII)

nově od 9. září - Umění pro děti (bližší info viz Menu - Kurz kresby na faře)  

Sborový program: