Evangelický sbor v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

farář: Jiří Kvapil 

kurátor: Zdeněk Tuček

Bohoslužby v neděli od 9:30 (děti mají souběžně nedělní školu, 1x za dva měsíce dětské bohoslužby). Po bohoslužbě pokračuje společenství u čaje a kávy.

Čaj o šesté zpravidla 1. neděli v měsíci od 18:00 na faře.

Setkání seniorů  ve středu sudého kalendářního týdne od 10.15 v DD Dřevčice (mimo svátky).

Setkání nad biblí  ve čtvrtek lichého kalendářního týdne od 18:00 na faře (mimo svátky a prázdniny).

Setkání mládeže podle domluvy.

Úřední hodiny ve čtvrtek 9:00 - 11:00 (rozhovor s farářem je možné domluvit osobně i telefonem). 

 

CITÁT PRO ROK 2018:

Kdo věří, ten je bez ohledu na všechny rozpory zbaven starosti o sebe, nemusí hledat smysl svého života.                                                                  (O. H. Pesch, Svědectví o víře, Vyšehrad 2014)

 

    AKTUÁLNĚ:

neděle 3.3. - Čaj o šesté na faře od 18 h. (promítání filmu Dekalog 4)

neděle 10.3. - výroční sborové shromáždění po bohoslužbách

 

 

Sborový program: