Evangelický sbor v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

farář: Jiří Kvapil 

kurátor: Zdeněk Tuček

Bohoslužby v neděli od 9:30 (děti mají souběžně nedělní školu, 1x za dva měsíce dětské bohoslužby). Po bohoslužbě pokračuje společenství u čaje a kávy.

Čaj o šesté zpravidla 1. neděli v měsíci od 18:00 na faře.

Křesťanská výchova ve středu od 13 h. v ZŠ Stará Boleslav

Angličtina na faře ve středu od 18.30 (vede I. Adámková)

Setkání seniorů  ve středu sudého kalendářního týdne od 10 h. v DD Dřevčice (mimo svátky).

Setkání nad biblí  ve čtvrtek lichého kalendářního týdne od 18:00 na faře (mimo svátky a prázdniny).

Ateliér pod širým nebem ve čtvrtek 9.00 - 17.00  (setkání dětí vede S. Mužíková)

Setkání mládeže podle domluvy.

Úřední hodiny ve čtvrtek 9:00 - 11:00 (rozhovor s farářem je možné domluvit osobně i telefonem). 

 

CITÁT PRO ROK 2019:

Evangelizace má ohlašovat spásu ne nějakého ideálního ctnostného člověka, ale se vším všudy průměrného, který vypadá všelijak, je však vykoupen i se svými opakovanými, ale odprošovanými pády....

(F. Hadjadj, Jak dnes mluvit o Bohu?, CDK 2016)

 

    AKTUÁLNĚ:

neděle 10.11. - rodinná neděle se společným obědem a diskusí nad farní zahradou

pátek 15.11. - vernisáž fotek Soni Mužíkové s autorským čtením básníka a faráře Miloše Vavrečky v 18 h. (kostel sv. Petra)

 

  

Sborový program: