Evangelický sbor v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

farář: Jiří Kvapil 

kurátor: Zdeněk Tuček

Bohoslužby v neděli od 9:30 (děti mají souběžně nedělní školu, 1x za dva měsíce dětské bohoslužby). Po bohoslužbě pokračuje společenství u čaje a kávy.

Čaj o šesté zpravidla 1. neděli v měsíci od 18:00 na faře.

Setkání seniorů  ve středu sudého kalendářního týdne od 10.15 v DD Dřevčice (mimo svátky).

Křesťanská výchova  v pondělí na faře od 16.00 (starší děti), ve čtvrtek v ZŠ Na Výsluní od 13.10 (mladší děti). 

Setkání nad biblí  ve čtvrtek lichého kalendářního týdne od 18:00 na faře (mimo svátky a prázdniny).

Setkání mládeže podle domluvy.

Úřední hodiny ve čtvrtek 9:00 - 11:00 (rozhovor s farářem je možné domluvit osobně i telefonem). 

 

CITÁT PRO ROK 2018:

Kdo věří, ten je bez ohledu na všechny rozpory zbaven starosti o sebe, nemusí hledat smysl svého života.                                                                  (O. H. Pesch, Svědectví o víře, Vyšehrad 2014)

 

    AKTUÁLNĚ:

sobota 10.11. - konvent Poděbradského seniorátu v Ml. Boleslavi

sobota 24.11. - presbyterní konference v Nymburce (100 let republiky)

neděle 2.12. - rodinné adventní bohoslužby s večeří Páně a společným obědem

                    - povídání Ivy Adámkové o jejím pobytu v londýnské Arše

                    - Čaj o šesté v 18 h. (promítání filmu Dekalog II) 

úterý 11.12. - adventní koncert v kostele sv. Petra od 19 h. (varhany a trubka)

 

 

 

Sborový program: